kyeken @ yahoo.com

Bugün bir değişiklik yapıp ,  akciğer sağlığıyla  ilgili yazayım istedim. Malum akciğer,  göğüs cerrahisinin en  önemli  ilgi alanıdır  ve akciğer kanseri insanların korktuğu, tedavisiz gördüğü bir hastalıktır.

Gerçekten bu hastalıktan korkmalı mıyız?

Hayır. Akciğer kanseri  erken tanı konulduğunda cerrahi ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ama akciğer kanseri için en önemli etken sigaradır. Sigara üreticilerinin kesesi dolsun diye insan akciğer alveolleri sigaranın kanser yapıcı maddeleriyle dolmaktadır. Akciğer kanseri bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak sigara sayesinde sosyal bulaşıcı bir hastalıktır. Aman dikkat !

Kansere bıçak vurulmaz diyenlere inanmayın. Akciğer  kanserinin ilk ve gerçek tedavisi cerrahidir. Cerrahın önerisini dinleyin ve cerrahiden korkmadan tedaviniz için  bu fırsatı kendinize verin.

İyi bir muayene, arkasından gelen toraks  tomografisi ve PET – CT gibi radyolojik yöntemler, bronkoskopi, mediastinoskopi  ve VATS gibi işlemlerle tanı ve evrelemesi yapılan ve sonrasında erken cerrahi  ile tedavisini yapabildiğimiz bir hastalıktan bahsediyorum. Ama önce  korkmadan üzerine gitmemiz gereken bir durumdan  bahsediyorum.

Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi  – bazı sınırlı çalışmalarda radyoterapinin çok erken evrelerde tek başına yararlı olabileceği söylenmekle beraber – bunların hepsi cerrahiye hazırlayıcı yada cerrahiyi tamamlayıcı tedavilerdir.

Diyorum ki; korkma,çaresiz değilsin.  Akciğer cerrahisi ve diğer onkolojik tedavilerle modern tıp yanında.

“  Bir insanın onsuz yaşayabileceği ne çok şey var “ demiş Sokrates.  Sigara, kelimenin tam anlamıyla ONSUZ  YAŞAYABİLECEĞİMİZ bir şey.

 

Son söz; “ Cesaret on kısımdır. Biri korkmamak, dokuzu  dikkat ve ihtiyattır.” Hz.Ali

kyeken@yahoo.com