osmanoglu @ manset16.com

Yazımıza geçmeden önce şu açıklamayı yapalım. İşin doğru yapanlara sözümüz yok.

Lafımız devletin vermiş olduğu farkları beğenmeyip fahiş fiyatla hastalardan anormal fiyat farkı isteyen hastanelere ve sağlık kuruluşlarına…

Merak edenler hastanelere sorabilir…

Malum AK Parti iktidarının en büyük reformlarından biri  Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK’yı  SGK olarak tek çatı altında birleştirmesi SSK’lılara devlet hastanesini açmasıydı.

Buradan iktidara 10 üzerinden 10…

Diğer bir reform ise özel hastanelerin SGK’lılara açılmasıdır.

Buradan  da iktidara vereceğimiz daha doğrusu AK Parti’ye notumuz 10 ama asıl sıkıntı buradan başlıyor.

Önce muayeneler kapandı.

Muayeneler kapanınca gelir kaybına uğrayan hekimler çözüm olarak çareyi kamudan ve devlet üniversitelerinden ayrılmada bulundular.

Yada bir deyişle devlet ve üniversite hastanelerinden özel hastanelere çok sayıda hekim sirkilasyonu başladı.

İşte bu noktada muayeneler kapatılmalı mıydı?

Ya da kapatılma malıydı?

Benim kanaatim kapatılmaması gerekirdi.

Vatandaş daha önce bir muayene ücretine yaptırdığı tedavi için özel hastanelere dünyalar kadar ücret ödemeye başladı…

Burada kazançlı çıkan kim oldu?

O yorumu size bırakıyoruz sevgili okurlar…

Ama gelelim;

SGK’lıların özel sağlık kuruluşlarında muayene olmasından sonraki gelişmelere;

İlk yıllarda  işleyişte hastaneler yada özel sağlık kuruluşları üçe ayrılmıştı derecelendirmesine göre alabilecekleri ilave ücret sağlık uygulama tebliğindeki fiyatlara göre bu fark oranı yüzde 30,50 ve 70 oranında değişiyordu.

Bu resmi rakamlar…

Uygulamada ise çok daha farklı oranlar uygulanıyordu.

Ama vatandaşın gıkı çıkmıyor.

Adam hastasıyla mı uğraşssın?

Şikayette mi bulunsun?

Şikayette bulunursa hastasına kim bakacak?

İşte bu korkuyla siz olsanız ne yaparsınız?

İçinizden kıza kıza tedavinize devam edersiniz.

Burada devlet tekrar araya giriyor özel sağlık kuruluşları ve hastanelerin SGK ile anlaşmalı olanlar en fazla yüzde 200’e kadar fark alabilir şeklinde düzenleme yapıldı.

Bununla beraber hastane ve özel sağlık kuruluşlarında fiilen derecelendirme kalkmış oldu…

Ama bu da yetmedi…

Bu farklar lafta kaldı.

Bir çok özel hastane en fazla yüzde 200 olan farkı yüzde 1000 hatta 2000’lere kadar fark almaya başladı.

Misal 105 TL alması gereken standart yatak ücretini 600 TL’den fazla rakamlar istendiğini biliyoruz. (yatak ücretlerinde en fazla fark yüzde 300)

Normalde en fazla  yüzde 200 farkla olması gereken  2200 TL’den daha az olması gereken normal doğum için özel hastanelerde en düşük ücret 3 bin TL’den başlayıp 15 bin TL’ye kadar fiyat isteyenler var…

Keza muayene ücretine dahil olan bazı tahlil ve radyalojik tanı muayeneler için dünyanın parası isteniyor.

Hele hiç ücret alınmayacak onkoloj, kalp damar cerrahisi ameliyatları  için alınan rakamlar var ki el insaf diyoruz…

Dediklerimizin doğrulaması anlamında artık SGK’nın sahaya inmesi gerekiyor.

Normal bir vatandaş gibi hastanelere denetime gitmesi şart.

Bununla beraber de maliyenin de denetimlere katılması gerekiyor.

Parayı alırken fatura kesiyorlar mı?

Fiş kesiyorlar mu?

Ayrıntılı mı faturalar?

SGK’nın SUT’a uygunluğu ne kadar?

Çıkacak denetimler sonrasında;

Kurallara uymayan hastanelerin önce kapatma cezası ardından ruhsatların iptali gündeme gelmeli.

Uyanlara da teşekkür edilmeli…

He buradan özel hastaneler şunu diyebilir.

Kardeşim rakamlar bizi kurtarmıyor.

O zaman çözüm belli.

SGK ile anlaşma yapmayacaksın.

Eğer yapıyorsan da kurallara uyacaksın…

Bu konuda bir an önce çözüm bulunmalı.

Yoksa vatandaşın ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmetinde sıkıntı yaşanıyor.

Bunu buradan hatırlatmak lazım…

Öte yandan diğer hatırlatacağımız konu ise,

Özel hastaneler hiçbir şekilde fark alamayacağı hizmetler (SGK analaşması durumunda)
İşte hizmetler;
Yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, Kanser tedavisi, son değişiklikle kanser ameliyatı ve tedavilerinden (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), Yenidoğan’a verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) ve SUT eki EK-2/B ve EK-2/C listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi.
Acil hizmetleri…
Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınamaz.
a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı kanun kapsamında aylık alanlar,
ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar…
Bu ne demek mi?
Kısaca gazilerden, şehit yakınlarından fark alınmaz.

Bu arada Elkoktrokardiyografi (EKG) görüntüleme tekniklerinden röntgen akciğer grafisi (PA)ve abdomen tüm vücut ultrason ve kemik dansimotresi için sizden herhangi bir ücret istenmemesi gerekiyor.

Yine;

Örnekleyecek olursak;

Otelcilik hizmetlerinde tek kişilik oda için hastadan alınacak ücret standart yatak tarifesi için ödenecek rakam 97 lira 20 kuruş…

Yine özel hastanede Cildiye bölümü için ödeyeceğiniz ücret 54 TL’yi geçemez. Buna ilave olarak çalışanlar 15 TL öderler. Emeklilerin de maaşlarından kesilir.

Fizik Tedavi için de ödeyeceğiniz ücret aynıdır.

Genel cerrahi bölümünde bu ücret 66 lira 96 kuruş ve artı 15 TL…

Göğüs hastalıklarında bu ücret 62 Lira 64 kuruş + 15 TL düşerken kadın ve Doğum polikliniğinde muayene ücreti 73 lira 44 kuruş artı 15 TL’dir.

Yine göz hastalıklarında bu ücret 54  LİRA artı 15 TL’dir.

Tahlil ve tetkik için istenecek ücretlerde şu şekildedir:

MR alt ve abdomen için alınacak ücret 140 lira 40 kuruş

BT alt abdomen için ödeyeceğiniz ücret 118 lira 80 kuruş.

Yine 3 boyutlu renkli doopler ultrasonografi için bu ücretler en fazla 82 lira 51 kuruştur.

Bu arada bazı ultrason görüntüleme ücretlerinin muayene ücretine dahil olduğunu hatırlatalım.

***

Bir de şunu ifade etmek gerekiyor. Muayene olduğunuz özel sağlık kuruluşunda bazı doktorların SGK anlaşması olmayabilir.

Bu durumda hastanenin size belirleyeceği ücreti ödemek durumunda kalırsınız.

Doktorun SGK anlaşmasının olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bu sorunun yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı sitede öğrenebilirsiniz.

İşte o site:

https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/pages/shsSorgu.faces bu siteden hem muayene olduğunuz doktorun SGK ile anlaşmasını hem de muayene olduğunuz hastanenin anlaşmasını kontrol edebilirsiniz.

Yine faturanız 100 TL’yi geçmesi durumunda ayrıntılı fatura isteyerek kendinizden fazla ücret alındığını kontrol amacıyla ilinizdeki SGK’ya giderek hakkınız arayabilirsiniz.