Her iki kurum arasında var olan işbirliğini geliştirmenin hedeflendiği protokol kapsamında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak çalışmalar yapılacağı bildirildi. Söz konusu çalışmaların sonucunda elde edilecek olan çıktıların paylaşılarak, Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliğine katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.

 

Protokol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Saime Erdönmez ve TÜBİTAK BUTAL çalışanlarının katılımlarıyla imzalandı. Üç yıllık bir süreyi kapsayan protokol çerçevesinde Ar-Ge projelerinin, ulusal/uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel faaliyetlerde her iki kurumun birbirlerine azami desteğin vermesinin yanı sıra kurumlar arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşımının esas olduğu, geniş katılımlı inovasyon toplantılarının periyodik olarak düzenlenmesi de akit altına alındı.

Protokol çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu, BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) Müdürü ile BUTAL Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme Koordinatörü’nün üstleneceği bildirildi.  AR-GE faaliyetleri kapsamında her iki kurumun bölgesel, ulusal veya uluslararası proje destek programlarına ortak olarak başvurmalarının da önünün açıldığı protokolde, deney, test ve kalibrasyon hizmetleri gibi Bursa ve Ülke sanayisinin sürekli ihtiyaç duyduğu alanlarında işbirliği yapılması da öngörülüyor. BTÜ bünyesindeki akademik birimler ile BUTAL Laboratuvarlarının eşgüdümlü olarak çalışma yapmaları yanı sıra ulusal ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, eğitim, çalıştay vb. etkinliklerin birlikte düzenlemesi de protokolün bağlayıcı hükümleri arasında olduğu bildirildi.

 

İmzalanan iş birliği protokolü dâhilinde BTÜ’nün lisans ve lisansüstü öğrencilerinin iş yeri deneyimlerinin arttırılması konusunda başarıyla uyguladığı İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) çerçevesinde BUTAL tarafından, BTÜ’lü öğrenciler için kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.  BUTAL personelinin lisansüstü eğitim olanaklarının artırılmasına yönelik maddelerin de yer aldığı protokol çerçevesinde BUTAL personeli, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) esasları dâhilinde BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisans eğitimi alabilecek.