ekremalfatli @ denetimmerkezi.com

Sevgili Manşet16 okuyucuları;

   Kurban Bayramını geride bıraktığımız bu  günlerde, sağlıklı  ve  birbirimizle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlara ulaşmak dilek , temenni ve duası ile yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülkemizin ve Tüm dünyanın    hem sağlık hem de ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu günlerde, daha çok yardımlaşma, daha çok üretim , tasarruf ve ihracat hepimizin öncelikli hedefi olmalıdır.

Temmuz ayı içinde  yapılan yoğun  mevzuat düzenlemelerini sizlerle  paylaşmak istiyorum.

 

 

BAZI TESLİM VE HİZMETLERİN KDV ORANLARI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE %8 VE %1 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

 

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı KararıileKDVoranlarınındüzenlendiği2007/13033sayılıKararnameyeeklenengeçicimadde ile bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları indirimli şekilde yenidebelirlenmiştir.

 

Düzenleme, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek teslim vehizmetleriçin geçerli olacaktır.

 

Düzenlemeler 311.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

A-KDV Oranı %8 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

 

İşyeri kiralamahizmeti,Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark girişücretleri,Düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilenhizmetler,Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım vetamiratı,Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyamahizmetleri,Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütülemehizmetleri,Halı ve kilim yıkamahizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima v.b.) bakım ve onarımı (malzemelerhariç)

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi v.b.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemelerhariç)Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemelerhariç)Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemelerhariç)Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemelerhariç)Müzik aletlerinin bakım veonarımıÇilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallıkhizmetleriMotorlu ara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemelerhariç)

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)

 

 

 

r)  Yolcu taşımacılığıhizmetleri

 

2006/11437sayılıKararnameninekiİstatistikPozisyonlarınaBölünmüşTürkGümrükTarife Cetvelinin;6 no.lı faslın20.10.00.11 (Hindiba bitkisi), 0601.20.10.00.12 (Hindiba kökleri), 0602.10(Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar), 0602.20 (Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar – aşılı veya aşısız), 0602.90.10.00.00 (Mantar miselleri), 0602.90.20.00.00 (Ananas fidanı), 0602.90.30.00.00 (Sebze ve çilek fideleri) pozisyonlarında yer alan mallar hariç olmak üzere, 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistikPozisyonlarınaBölünmüşTürkGümrükTarifeCetvelinin6no.lufaslındayeralansüs bitkileri ile çiçek teslimleri (Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süsyaprakları)

 

B- KDV Oranı %1 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

 

Girişücretleri

 

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

 

Yeme içmehizmetleri

 

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

Gecelemehizmetleri

 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancakgecelemehizmetikapsamındaverilmesivegecelemebedelinedahiledilmesimutatolan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusuyapılamaz.)

 

 

 

 

01.07.2020–31.12.2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

 

01.07.2020 – 31.12.2020 döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 TL olarak hesaplanmıştır. Gelir vergisinden istisna olacak çocuk yardım tutarları ise 0 – 6 yaş arası her çocuk için (aylık) 77,23 TL, 6 yaşından büyük her çocuk için (aylık) 38,62 TL olarak hesaplanmıştır.

 

 

 

 

2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

 

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 olarak tespit edilmiştir.

 

E-BELGE UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

 

Hazırlanan tebliğ taslağı ile;

 

Hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanmakta,

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura v.b. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerce idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından onaylanmasına imkân sağlanmakta,

 

Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, sağlık hizmet sunucularına (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.) yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,

 

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’nı) aşması halinde söz konusu faturaların, 509 No.lı tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesine de imkan sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

E-ARŞİV KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

 

E-arşiv kılavuzuna “E-Arşiv Faturaların Başkanlığa Aktarımı” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre;

 

Entegrasyon yöntemini kullanan mükellefler için kendilerine yapılacak yazılı bildirim,

 

-Özel entegrasyon yöntemini kullanan mükellefler için özel entegratörlerine yapılacak yazılı bildirim,

 

-Başkanlıkça belirlenen sektör ve mükellef grupları için ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılacak duyurular, ile yazıda veya duyuruda belirtilecek dönemlere ilişkin e-Arşiv Faturaların yine bahsi geçen yazı ya da duyuruda belirtilen süreler içinde FTP aktarım yöntemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine aktarılması zorunlu hale getirilmektedir.

 

Kendisine e-Arşiv Faturaları Başkanlık sistemlerine aktarım zorunluluğu getirilen mükellef ya da özel entegratörler, ftpdestek@gelirler.gov.tr mail adresinden FTP kullanıcı kodu ve şifresi temin edeceklerdir. Söz konusu e-Arşiv Faturaların Başkanlık sistemlerine aktarılması, ilgili e-Belgelerin raporlama zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

 

E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde yayınlanan güncel E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nda 9, 13, 15.5, 15.8, 15.11 numaralı soruların cevaplarında güncelleme yapılmış, ayrıca 15.27 ila 15.39 numaralı soru – cevaplar kılavuza eklenmiştir.

 

 

 

 

 

ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNİN İMZA BEYANI MUKİMİ OLDUĞU ÜLKENİN YETKİLİ MAKAMINCA ONAYLANMAK SURETİYLE DE DÜZENLENEBİLECEKTİR

 

“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeye göre, şirket kuruluşlarında yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanlarının sadece o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle verilebileceğine dair düzenleme, bu kişilerin imza beyanlarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebileceği şeklinde genişletilmiştir.

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında yeni değişiklikler yapılmış, uygulamaya dair yeni örneklere yer verilmiştir.

 

 

KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUKLARININ ERTELENMESİ, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA SÜRELERİN UZATILMASI, NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNENLERE PRİM DESTEĞİ SAĞLANMASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN 7252 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR.

 

Yapılan düzenleme ile kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma veya bunlardan hizmet alma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

 

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan veya 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında ücretsiz izin uygulamasında nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma süresine dönmesi halinde, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere, 3 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hissesi primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

 

 

 

 

 

 

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

 

 

KİRA ÖDEMELERİNDE UYGULANACAK STOPAJ ORANI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR %20’DEN %10’A İNDİRİLMİŞTİR

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde vergi kesintisi oranı %20’den %10’a indirilmiştir. Oran indirimi 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılacak ödemeler için geçerli olacaktır. 01.01.2021 tarihinden itibaren kira ödemelerinde yapılacak vergi kesinti oranı ise indirim yapılmadan önce uygulanan oran olan % 20 olacaktır.

 

Düzenleme 31.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

 

2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

 

07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.08.2020 tarihinden itibaren,

 

07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

 

bir ay uzatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan işten çıkarma yasağına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

“Geçici Madde 10 –Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.

 

Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

 

Bilindiği gibi 4857 sayılı Kanunu geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağı ilk olarak 17.04.2020 – 17.07.2020 dönemi için düzenlenmiş, bu süre 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (17.08.2020 tarihine) uzatılmıştı.

 

Bu defa 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağına dair mezkûr maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.08.2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

 

 

KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

 

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

 

07.2020 tarihi  öncesinde  kısa  çalışma  uygulaması  biten  işyerleri  bakımından

01.08.2020 tarihinden itibaren,

 

07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

 

bir ay uzatılmıştır.

 

Bilindiği üzere normalde 30.06.2020 tarihinde biten kısa çalışma uygulamasında süre uzatımı ilk olarak 2706 sayılı Karar ile yapılmıştır.

 

Sağlık ile kalın İnşallah.

 

Ekrem ALFATLI

Yeminli Mali Müşavir

E posta:denetimmerkezi.com

Twiter : @AlfatlEkrem